Projekty / Urban Art Session

Podujatie s edukačným charakterom snažiace sa priblížiť širšej verejnosti „urban art“, čiže umenie vznikajúce v meste, na sídlisku, ako aj motivovať mladých ľudí žijúcich v centrách miest a ich sídliskách a obytných mestských štvrtiach ku kreatívnej tvorbe, sebarealizácii. Takisto umožniť stretnutie autorov, umelcov, ich fanúšikov za účelom vzájomnej výmeny skúseností, ...

Podujatia

Urban Market 2018 (Spring Edition)
01.06.2018 - 03.06.2018 | Fakulta architektúry
URBAN ART SESSION VOL. 4: KULTúRA MESTSKEJ MóDY
URBAN ART SESSION vol. 4: Kultúra mestskej módy

Projekt Urban Art Session sa tentokrát snaží priblížiť tému z oblasti fashion designu, konkrétne zameranú na streetovú módu rôznych subkultúr. Mesto to sú provokujúce tričká punkáčov, swag hip-hoperov v širokých gaťoch, čierny gear meatalistov a šialené výstrelky fúzatých hipsterov a to nie je ani zďaleka všetko.

URBAN ART SESSION VOL. 3: KULTúRA MESTSKéHO UMENIA
URBAN ART SESSION vol. 3: Kultúra mestského umenia

Čerstvé Ovocie v spolupráci s ArtAttackom prinášame tretí diel z cyklu neformálnych stretnutí Urban Art Session. Po septembrovom „bikes” a októbrovom „music” prišlo aj na samotné označenie art - umenie - kultúru mesta.

URBAN ART SESSIN VOL. 2: KULTúRA MESTSKEJ HUDBY
URBAN ART SESSIN vol. 2: Kultúra mestskej hudby

Kultúra mestskej hudby alebo urban music. Pocit ulice, niečo, čo z nej vychádza, čo sa jej dotýka, čo ju najlepšie vystihuje. Keďže mesto je len väčšia či menšia spleť ulíc, urban music je jeho zrkadlom.

URBAN ART SESSION VOL. 1: KULTúRA MESTSKEJ CYKLISTIKY
URBAN ART SESSION vol. 1: Kultúra mestskej cyklistiky

V spolupráci so Slowatch vám spoločne prinášame prvé vydanie z cyklu neformálnych stretnutí Urban Art Session. Od 26.9. do 29.9. budete môcť nahliadnuť do sveta kultúry mestskej cyklistiky prostredníctvom výstavy s názvom "Borci a ich mašiny" a workshopu "Ľudia, pre ktorých sa ich bicykel stal zásadnou súčasťou ich životov".