autor: Nikola Luzárová
dátum: 04.12.2012
zdroj: Čerstvé Ovocie


Workshop o figurálnej kresbe a jej postprodukcii od Gameboys

Gameboys k nám prídu na Urban Market zo Zlína urobiť trošku náročnejší ale, o to viac zaujímavejší workshop o figurálnej kresbe. Celý názov znie "Figurálna kresba a jej postprodukcia v reálnom čase" a tí, čo sa nezlakli teraz by sa mali určite prihlásiť.

Workshop bude prebiehať v sobotu 15. decembra od 12:00 do 18:00 v Gallerii Cvernovka na druhom poschodí. Je potrebné si zakúpiť iba vstup na market a o nič iné sa nebudete musieť starať. Jediná nevýhoda je tá, že workshop je limitovaný na účastníkov. Workshopu sa môže zúčastniť maximálne 10 záujemcov a môžete sa hlásiť na tejto emailovej adrese: urban.market2010@gmail.com a do predmetu prosím napíšte "gameboys workshop".

Počas workshopu sa budete zaoberať kresbou ľudskej figúry alebo jej častí a potom bude nasledovať časť venovaná postprodukcii vytvorenej skice pomocou klasických nástrojou programu Photoshop. Všetko sa to bude diať v "reálnom" čase v galérii prostredníctvom analógovej formy (použitím štetcov, gumy, filtrov, aplikáciou dymu a podobne).

Cieľom tohto workshopu je vytvorenie nezabudnuteľnej atmosféry a kvalitného zážitku, ktorý nie je často spájaný s digitálnym médiom.