autor: Martin Brix
dátum: 01.09.2012
zdroj: Čerstvé Ovocie


Séria prednášok: SINGULARch

Projekt SINGULARch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc však aj do medziodborových sfér. Cieľom je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom projektu je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom nielen pre odbornú verejnosť, ale aj vzdelávaním pre každého. Ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás.

V roku 2012 sa uskutočnia tieto prednášky:

Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam)
31.10. // 19:00 Galléria Cvernovka, Páričkova 18, Bratislava
(prednáška bude v angličtine)

Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel)
14.11. // 19:30 v aule FA STU, Námestie Slobody 19, Bratislava
(prednáška bude v angličtine)