autor: Martin Brix
dátum: 09.04.2012
zdroj: Čerstvé Ovocie


Prvé info: Urban Market 2012

Urban Market (spring edition): „Som sám sebou. Som originál.“
01. - 03.06.2012 ako súčasť festivalu DAAD (dni architektúry a dizajnu) v Bratislave na Radničnom a Primaciálnom námestí.

DAAD http://www.daad.sk/o_daad.htm
URBAN MARKET http://www.cerstveovocie.sk/urban-market
URBAN MARKET facebook a twitter

Urban Market je najvýraznejším a najväčším alternatívnym podujatím na Slovensku zameraným na prezentáciu súčasnej módy, kreatívnej - amatérskej ale aj profesionálnej - tvorby, dizajnu, streetartu a mladého umenia. Od roku 2010 sa na Urban Markete zúčastnilo veľa slovenských ale aj zahraničných módnych návrhárov,dizajnérov, handmade výrobcov a ich počet sa naďalej zväčšuje a škála sa rozširuje. Okrem dizajnu a ručne ponúkaných originálnych diel od desiatok autorov, možnosť zúčastniť sa workshopov, prednášok, diskusií, koncertov, výstav či streetart a graffiti.

Urban Market spring edition bude tento rok súčasťou DAAD (dni architektúry a dzijanu). Miesto marketu bude umiestnené medzi Primaciálnym a Radničným námestí v centre mesta Bratislavy. Akcia sa koná pod záštitou primátora Bratislavy. DAAD bude prebiehať v Bratislave a v Košiciach od 23. mája 2012 do 3. júna 2012. Urban Market bude trvať od piatku 1. júna do 3. júna. Predaj bude prebiehať:
piatok: 17:00 - 22:00
sobota: 14:00 - 22:00
nedeľa: 12:00 - 18:00

Registrácia prebieha do 10. mája 2012 a registračné poplatky je treba uhradiť do 25. mája 2012. Všetky potrebné informácie ohľadom platieb prídu každému schválenému predajcovi vo forme faktúry s presne uvedenými údajmi!

Kapacita pre značky je obmedzená, preto nerozhoduje kedy sa značka prihlási. Chceme ponúknuť návštevníkom rôznorodé značky zaoberajúce sa rôznymi technikami a materiálmi.
Ako organizátor si vyhradzujeme právo skôr uzatvoriť registráciu. Tiež nezodpovedáme za počasie či prírodnú katastrofu!

kontakt: urban.market2010@gmail.com
web:
www.urbanmarket.sk
www.cerstveovocie.sk/urban-market

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu.

ZÁMER
Zamerom projektu je vytvorit formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši klúcové otázky z hladiska architektúry a dizajnu. Velké mená tvorcov na tomto poli a ich inšpiratívne myslenie razi cestu vpred a ich predstavenia a prezentácie napádajú všetky predsudky na poli myslenia.

CIEĽ
-- Sprostredkovat zážitok s architektúrou a dizajnom, priblížit ich smerovanie.
-- Predstaviť odbornej i laickej verejnosti architektúru, dizajn a tvorbu životného prostredia pútavou formou prostredníctvom rôznych akcií, prezentácii a zaujímavých podujatí
-- Stretnúť významné osobnosti svetovej architektúry a dizajnu.
-- Vyvolať diskusiu o architektúre a dizajne.
-- Propagovať architektúru, konfrontovať ju so svetovou, napomáhať k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti, zonamovať verejnosť s víziami budúceho vývoja v architektúre a dizajne.


DAAD sa stáva, podobne ako v mnohých európskych metropolách /Viedni, Prahe. Budapešti či Londýne/ verejným každoročným sviatkom modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave a Slovenskej republike. Ide o jedinečný projekt tohto druhu v SR.

DAAD vzrušuje, inšpiruje, vzdeláva, informuje a baví. K účasti sa môže prihlásiť každý, kto sa rozhodne usporiadať zaujímavé podujatie súvisiace s architektúrou, dizajnom, umením, vzdelávaním, v uvedenom termíne, a zároveň bude súhlasiť s podmienkami organizátora.

KONCEPT DAAD
Koncept celého festivalu je postavený na týchto akciách:
-- Hlavné akcie prehliadka architektúry a dizajnu prostredníctvom veľkoplošnej projekcie, prednášky, výstavy a dizajneventy s významnými architektami a dizajnérmi zo zahraničia, profil významného slovenského architekta, otvorené architektonické ateliéry ako zastávky diskusií o dobrej architektúre, otvorene dizajnové showroomy ako zastávky výstav o dobrom dizajne,
-- Sprievodné akcie podujatia, ktore pútavou formou obohacujú hlavný program, ide o podujatia ako workshopy, filmy o architektúre a dizajne, výstava skíc architektov a dizajnérov, zelená architektúra, prehliadka a predaj tvorby mladých dizajnérov, perzonifikácie verejného priestoru, fashion show, tvorivá dielňa detí, parter galery, tanec, hudba, prezentácie tvorby študentov architektúry a dizajnu,
-- Existujúce akcie vybrané existujúce formáty, ktoré majú svoju históriu ako etablované projekty na slovenskej scéne ako Narodná cena za dizajn, Clubovka, BratiSLOVA, Amateur, Red Bull workshop - Art of can, Art picnic, Bratislava hore-dole, ArchZone, Dni majstrov ULUV, Pecha Kucha Night a iné.