Blog / BTW

By The Way...

Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

VESELé VIANOCE A šťASTNý NOVý ROK 2013
Veselé Vianoce a šťastný Nový Rok 2013

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku 2013. Nech je ešte lepší, ešte kreatívnejší a bohatší, úspešnejší a čerstvejší.

PATRí VáM VEľKá VďAKA!
Patrí vám veľká vďaka!

Urban Market 2012 (Winter Edition) je za nami, preto nám dovoľte napísať pár slov vďaky na záver.

PERMAKULTúRA V MESTE.
Permakultúra v meste.

2. ročník festivalu, v rámci ktorého sa uskutoční stretnutie odborníkov z oblasti permakultúry a formou užšie špecializovaných prednášok a prezentácií sa permakultúra priblíži aj širšej verejnosti.