Urban Market / BTW UM

Mimochodom aj iné zaujímavosti týkajúce sa Urban Marketu.

Podujatia

Urban Market 2018 (Spring Edition)
01.06.2018 - 03.06.2018 | Fakulta architektúry
ĎAKUJEME ZA NáDHERNý ROK 2011
Ďakujeme za nádherný rok 2011

Ďakujeme za nádherný rok 2011 a prajeme pohodové prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku.

VIANOčNý MINI URBAN MARKET
Vianočný mini Urban Market

Vinoce sa pomaly ale isto blížia, december pred nami a s ním pred nami aj kopa vianočného zhonu, komerčných reklám a plných obchodov ale aj vôňa ihličia a punču, milých stretnutí a príjemných podujatí.

ŠťASTNé A VESELé SA PRAJú. VIDíME SA V NOVOM ROKU 2011
Šťastné a veselé sa prajú. Vidíme sa v novom roku 2011

Prajeme pohodové prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a všetko dobré do nového roku.