Blog / Architektúra

Podujatia

Termíny najbližších podujatí ešte niesu známe.

ZALOžIť čASOPIS?
Založiť časopis?

Neformálna diskusia o tom kedy, ako, prečo a či vôbec, založiť časopis. Budeme sa o tom rozprávať s Palom Bálikom a Filipom Vančom, ktorí majú skúsenosť so zakladaním, vydávaním, aj ukončením nezávislého časopisu.

PREDNášKA KERSTENA GEERSA
Prednáška Kerstena Geersa

Kersten Geers založil spoločne s Davidom Van Severenom OFFICE KGDVS v roku 2002. Charakteristickým je pre nich skúmanie limitov architektúry prostredníctvom základných formálnych konceptov ako perimeter, uzatvorenie, otvorenie a opakovanie.

FOTOREPORT: PREDNášKA RONALDA RIETVELDA
Fotoreport: Prednáška Ronalda Rietvelda

Posledný októbrový deň sa v Cvernovke verejnosti, ako aj tej architektonickej tak aj tej ostatnej, predstavil alebo lepšie povedané, predstavil svoju tvorbu a prácu holandský architekt Ronald Rietveld.

ARCHIZINES BRATISLAVA
ARCHIZINES Bratislava

Výstava novej generácie nezávislých magazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre v dočasnej čitárni vo foyeri fa stu v Bratislave.

PREDNášKA ROLANDA RIETVELDA
Prednáška Rolanda Rietvelda

Ronald Rietveld založil Rietveld Landscape po získaní ocenenia Prix de Rome Architecture 2006. Na viacerých projektoch spolupracuje s Erikom Rietveldom (ekonóm a filozof) a Atelier de Lyon. Pôsobí na poli architektúry, urbanizmu, landscape a voľného umenia.

SéRIA PREDNášOK: SINGULARCH
Séria prednášok: SINGULARch

Projekt SINGULARch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc však aj do medziodborových sfér.